Karjfed shetkari

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज सवलती पोटी सत्तावन कोटी 31 लाख 77 हजार रुपये जमा करण्यात आली आहेत.

 

 

 

तीन लाख रुपयांपर्यंत अल्पमुदत कर्ज घेऊन विद मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के व्याज सवलत देण्याची डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्व राष्ट्रीयकृत बँका खाजगी बँका आणि ग्रामीण बँकेतून पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. तर या योजनेअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्राप्त तसेच शासनाकडून प्राप्त निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पुणे जिल्ह्यात ७२५४ शेतकऱ्यांना बारा कोटी 91 लाख 69 हजार 939 आणि राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतून दोन लाख 28 हजार 663 शेतकऱ्यांना 44 कोटी चाळीस लाख सात हजार इतकी व्याज सवलतीची रक्कम मजा करण्यात आली आहे. अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण प्रकाश जगताप यांनी दिली आहे धन्यवाद.